İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Misyon ve Vizyonu

Sosyal Bilimler Enstitüsü Misyonu;

Enstitümüz, bilimsel kurallara ve ulusal, evrensel değerlere uygun bir şekilde, çevremizle faydalı ilişkiler kurarak, öğrencilerimizi iş yaşamına, bilimsel hayata, güvenilir, etkili, yararlı uygulamalar yapabilecek seviyeye getirerek, çağdaş bilginin üretilmesini sağlar.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Vizyonu;

Enstitümüz, lisansüstü programları ile, toplumun taleplerine uygun, çağdaş bilimsel bilginin üretilmesini sağlayarak, modern gelişmişlik seviyesine yükseltir.