Başvuru Koşulları

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

 • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
 • ALES'e geçtiğimiz beş yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için en az 80 ) puan almaları gerekmektedir.
 • Doktora programına başvurabilmek için, YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

 * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

* Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların lisans not ortalamasının 4 üzerinden 3 olması gerekmektedir.

* Tezsiz Programlarda ALES şartı aranmaz.

Adayların başvuru sırasında,

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,
 • Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • İkametgah Belgesi,
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,