ALES Sonuç Belgelerinin Geçerlilik Süreleri

Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"in Geçici 6 ncı maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Söz konusu mahkeme kararı gereği, 27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.

Bu kapsamda 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Kılavuzunda 5 yıl olarak belirtilen ALES geçerlilik süresi 3 yıl olarak düzeltilmiştir.