Uluslararası Öğrenciler için İKÜ Lisansüstü Yönetmeliği ve Tez Yazım Kılavuzu

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğrenim gören ya da kariyerine yön vermek için İKÜ'yü tercih etmeyi düşünen uluslararası öğrenciler için "İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve "İKÜ Tez Yazım Kılavuzu" İngilizce ve Arapça dillerine çevrildi. İlgili dokümanların 2 dilde hazırlanan versiyonlarına aşağıdaki bağlantıları kullanarak erişebilirsiniz.

7143 Sayılı Kanun ve Öğrenci Affı Başvuruları Hakkında Duyuru

“GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun

ALES Sonuç Belgelerinin Geçerlilik Süreleri

Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"in Geçici 6 ncı maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Söz konusu mahkeme kararı gereği, 27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.

2018-2019 Akademik Takvim

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü programların Akademik Takvim'i açıklandı.

2018 - 2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ *

02 Temmuz-10 Eylül 2018

2018-2019 Güz Yarıyılı Ön Kayıt ve Müracaatlar

11 - 12 Eylül 2018