Sosyal Bilimler Enstitüsü

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi'nin kuruluşu içerisinde yer almıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5 Şubat 1998 yılında resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Son değişikliklerle yönetmeliğimiz, 26 aralık 2016 gün ve 29930 sayı şle Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yüksek Lisans kapsamında;

 • Endüstri ve Örğüt Psikolojisi (Tezli)
 • Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli-Tezsiz)
 • Kamu Hukuku (Tezli-Tezsiz)
 • Özel Hukuk (Tezli-Tezsiz)
 • Spor Hukuku (Tezsiz)
 • Avrupa İnsan Hakları (Tezli)
 • İktisat - Yönetim Ekonomisi (Tezli/Tezsiz)
 • Para ve Sermaye Piyasaları  (Tezli/Tezsiz)
 • Üretim Ekonomisi  (Tezsiz)
 • İletişim Sanatları (Tezli)
 • İletişim Tasarımı (Tezli)
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli)
 • İşletme Yöneticiliği (Tezli/Tezsiz)
 • Kalite ve Üretim Yönetimi (Tezli/Tezsiz)
 • İşletme Uzaktan Eğitim (e-MBA) (Tezli/Tezsiz) 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz)
 • Sanat Yönetimi (Tezli)
 • Rejisörlük ( Tezli)
 • Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli)
 • Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz)
 • Avrupa Birliği Etütleri  (Tezli) 
 • Uluslararası Ticaret
 • Lojistik Uzaktan Eğitim ( Tezsiz) 
 • Sinema ve Televizyon (Tezli) programları aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Özel Hukuk ve Kamu Hukuku doktora programları 2003-2004, İşletme Doktora 2012-2013, Türk Dili ve Edebiyatı doktora programı ise 2013-2014 Eğitim - Öğretim dönemlerinde eğitime başlamıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora ve Yüksek Lisans öğretimi;

 • Çağdaş ve evrensel bir bakış açısı kazandırmak,
 • Bilimsel ve kuramsallık ekseninde eğitim vermek,
 • Pratik hayattaki becerileri teoriyle desteklemek,
 • Küreselleşen dünyaya entegrasyon,
 • Eleştirel, kültürel ve toplumsal görüş geliştirmek,
 • Disiplinler arası çalışmayı teşvik etmek temel değerleri doğrultusunda yapılmaktadır.