Müdürün Mesajı

İstanbul Kültür Ünitersitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora programlarıyla üniversitenin topluma sunduğu eğitim hizmetlerini genişletmeyi hedefliyor. Ekonomi, Hukuk, İletişim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Uluslararası İlişkiler alanlarında teorik ve uygulamalı araştırmaları teşvik etmek İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Muharrem KAYA
Enstitü Müdürü