İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof.Dr. Muharrem KAYA Başkan
Prof.Dr. Ali ŞEN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan ÇAĞLAR Üye
Egemen ESEN Öğrenci Temsilcisi

  • Ümit ÖZÜREN
  • Cem BIÇAKÇI
  • Melda SOFUOĞLU
  • Emre Berkan YENİ
  • Aras YOLUSEVER
  • Serkan SEYHAN
  • Seda KANTARCI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
25 Temmuz 2018 / 1  
30 Temmuz 2018 / 2  
6 Ağustos 2018 / 3  
31 Ağustos 2018 / 4  
22 Ekim 2018 / 5